Reklama
Doporučujeme

Spotřebiče Karma Design za skvělé ceny
Nabízíme vestavby Karma Design za bezkonkurenční ceny, poštovné a dovoz ZDARMA!
shop.spotrebice.cz

Aspen.PR
Specialista na PR a marketing segmentu spotřebičů a bydlení. Efektní a efektivní komunikace pro váš produkt.
www.aspen.pr/cs/

Rentpoint
Autopůjčovna s nejširší nabídkou nabídkou vozů na trhu.
www.rentpoint.cz


Mixér

ikona_dumI.jpg

Což takhle postavit si nízkoenergetický dům? (VII.) 17.05.2008

Minulý týden jsme se zabývali základními otázkami spjatými s energetickými slunečními kolektory, především byla řeč o lokalizaci, požadavcích na stavbu, efektivitě... Tento týden nahlédneme, lidově řečeno, pod pokličku tohoto zařízení. Je vhodné znát nejen přínosy a možnosti kolektorů, ale ti více zvědaví čtenáři našeho seriálu by mohli namítat, že chybí technická stránka věci.


Sluneční kolektor jako takový je širokou veřejností vnímán přibližně takto: „To je ta skleněná deska na střeše.“ Úvaha to je běžná, nicméně zužuje význam termínu kolektor. Viditelná část celého systému tepelného kolektoru se totiž nazývá absorbér. Je obvykle tvořen deskou, která pokrývá síť trubic, hadic či rour, kterými plyne teplonosné médium poháněné oběhovým čerpadlem.
Solární kolektor
Hadice by měly být jak nejkratší a dobře izolované. Je to jakási analogie hrací plochy hokejového hřiště, respektive hadic, které se kryjí pod ledovou plochou. Významným rozdílem je to, že systémem trubic u slunečního kolektoru protéká buď voda nebo vzduch, u celoročního provozu systému pak nemrznoucí kapalina, zatímco hokejisté se prohání nad hadicemi plnými amoniaku.

Kolektory a jejich druhy

Podle média kolektory dělíme na vzduchové a kapalinové, ovšem existují i takové, které využívají obé, takové zařízení pak nese název kombinovaného kolektoru. Voda jako médium má dvousečný rys, který je někdy velmi výhodný, jindy zas přináší spíše potíže. Touto charakteristickou záležitostí je výše hodnoty měrné tepelné kapacity (jste-li starší, pak tuto veličinu znáte pod jménem měrné či specifické teplo) dosahující vysokých hodnot, jmenovitě 4200 J/kg.K.

To znamená, že voda na ohřátí jisté hmotnosti svého objemu o určitý počet stupňů vyžaduje poměrně dost energie, má však díky tomu schopnost tuto energii dobře držet, kumulovat. Pro příklad nutno uvést, že vzduch má tuto hodnotu přibližně čtyřnásobně nižší, železo pak dokonce desetinásobně.
Sluneční kolektory
Samotný absorbér ale nemusí být povrchově prezentován jen skleněnou deskou, lépe všímaví mohli na některých stavbách postřehnout síť hadic bez krytí. Pokud někdo ze čtenářů takový typ kolektoru skutečně na vlastní oči viděl, pak nedošlo díky silnému krupobití k rozbití krycí desky, ale pouze k instalaci jiného typu kolektoru.

A co účinnost?

Samozřejmě mohla vyvstat i otázka účinnosti, neboť absence desky by možná mohla znamenat nemožnost využít takzvaný skleníkový efekt, sluneční paprsky se odrazí a energie plynoucí z rudé koule uteče s nimi. Není tomu tak, problém je zde řešen jinak – umístěním absorbéru do vakuových trubic. Díky využití tohoto typu absorbéru mají kolektory i vyšší účinnost, ale objevuje se otázka odstraňování sněhové pokrývky, neboť důkladně izolovaný absorbér neohřívá svůj povrch a nedochází tak ani k odtávání sněhu.

Další částí je solární zásobník, jenž je vlastně jakýmsi solárním bojlerem. Zde teplonosné médium předává svou energii vodě, popřípadě pak ohřívá médium topného okruhu, tedy topení. Samozřejmě je nutno myslet na zadní vrátka, co znamená neopomenout existenci varianty nižší efektivity výlučně solárního systému a tedy určit způsob dohřívání vody – obvykle se instaluje elektrický ohřívač, pokud vytápíme dům ústředním topením z jiným energetickým zdrojem než je právě solární kolektor, pak využijeme odpadní teplo z vytápění. Konečně z bezpečnostního a provozního hlediska je důležitým prvkem vybavení, dobře známé i z jiných systémů vytápění – manometr, expanzní nádoba, jistící ventil, teploměr.

Jak vyplývá z výše uvedeného, systémy vytápění a ohřevu vody se vzájemně doplňují, což přináší další energetické a tím i ekonomické úspory.


Autor: Petr Špetlák
Foto: Sxc.hu

Související články


Kategorie


RSS Tisk stránky


zpět

Nenechte si ujít