Reklama
Doporučujeme

Spotřebiče Karma Design za skvělé ceny
Nabízíme vestavby Karma Design za bezkonkurenční ceny, poštovné a dovoz ZDARMA!
shop.spotrebice.cz

Aspen.PR
Specialista na PR a marketing segmentu spotřebičů a bydlení. Efektní a efektivní komunikace pro váš produkt.
www.aspen.pr/cs/

Rentpoint
Autopůjčovna s nejširší nabídkou nabídkou vozů na trhu.
www.rentpoint.cz


Mixér

drticI.jpg

Odpadkožrout – postrach potrubí? 02.02.2008

Ne, nebojte se, nezbláznili jsme se a nesnažíme se vám namluvit, že ve vašem potrubí žije příšerka, která se živí odpadky. Odpadkožrout je jen poetickým názvem pro drtič odpadu, který jsme vám již představili. Pro někoho je praktickým pomocníkem, bez kterého si nedovede představit provoz kuchyně. Zaznívají však i hlasy, které tvrdí, že splachování kuchyňských zbytků ucpává potrubí a může je dokonce i poškodit.


Západ drtí jak o závod

Za oceánem znají odpadkožrouta již od třicátých let minulého století. Po válce se pak drtiče masově rozšířily a dnes pomáhají v téměř každé druhé americké domácnosti. Jejich používání není nijak omezeno, v některých městech jako Los Angeles nebo Detroit je instalace v novostavbách dokonce povinná.
Drtič odpadu - potrubí
Ovšem v New Yorku to drtiče neměly tak snadné. Před deseti lety byly zakázány v těch částech města, kde splaškové vody tekly společně s dešťovými v jednom potrubí, aby nedošlo k ucpání potrubí v domácnostech a zvýšení zátěže zastaralé kanalizační sítě. Necelé dva roky na to ale odborná studie prokázala, že tyto obavy jsou liché, a zákaz byl zrušen. Nyní jsou vlastníci drtiče dokonce odměněni slevou z poplatku za likvidaci odpadků.

V Kanadě a Austrálii drtí v kuchyni každá desátá domácnost, na Novém Zélandu dokonce každá pátá. V Evropě jsou drtiče nejrozšířenější ve Velké Británii, v ostatních zemích je jejich počet podstatně menší. Důvodem jsou i četné zákazy, které nedovolují používat zařízení například v Nizozemí a Lucembursku. V Německu a Rakousku se potrubí na odvod domácího odpadu nesmí napojovat na kanalizaci. V severských státech a v Belgii a Francii pak povolení k instalaci závisí na místních orgánech. Stejně tak je tomu i v Čechách.

Odpadkožrout – pro a proti

O škodlivém vlivu rozdrcených kuchyňských odpadků na kanalizační síť existují četné studie, jak tuzemské, tak zahraniční. Česká Asociace dovozců a velkoobchodních prodejců drtičů potravinových odpadů zkoumala tyto materiály a vybrala z nich argumenty pro a proti.

Pro drtiče hovoří například zjednodušení třídění organické části od ostatního pevného odpadu a odstranění nutnosti umisťovat mokrý odpad do kontejnerů. Tím se zamezí šíření zápachu, hmyzu a hlodavců. Navíc zanikne nebezpečí, které představují škodlivé látky vznikající při fermentaci skladovaného odpadu. Drcení odpadu podle tohoto výzkumu prospěje i životnímu prostředí. Pomůže totiž snížení „skleníkového efektu“ při tvorbě plynů, především metanu a kysličníku uhličitého. Klesne také množství výfukových plynů svozových aut.
Drtič odpadu
Jako nevýhody uvádí asociace nárůst spotřeby vody v domácnosti, který by ovšem neměl přesáhnout jedno procento průměrné spotřeby typické rodiny. Spotřeba elektrické energie stoupne při používání drtiče průměrně o desetinu procenta. Je také nutné započítat náklady na nákup a instalaci kuchyňského „odpadkožrouta“.

Výzkum přiznává, že používání zařízení k drcení kuchyňského odpadu může vést k ucpání odpadních trubek, pokud jsou již staré nebo příliš tenké. Výsledně však podle asociace studie nepotvrdily škodlivý vliv používání technologie na kanalizační síť a čističky odpadních vod. Všechny argumenty si můžete přečíst na stránkách Asociaceapd.cz.

Provozovatelé kanalizací nicméně trvají na tom, že pevný kuchyňský odpad není běžnou součástí komunálních odpadních vod a způsobuje vážné problémy nejen s odváděním odpadních vod kanalizační sítí, ale také při jejich čištění a následném vypouštění do toků. Podle nich není kanalizční potrubí uzpůsobeno pro odpady vznikající při používání drtičů a mnohde nemají vzhledem k terénu dostatečný spád.

Pak dochází k zanášení kanalizace usazenými pevnými látkami, na které se váží zejména tuky, což může v důsledku vést až k úplnému ucpání kanalizace. Zvýšené množství kalů navíc klade nadměrnou zátěž na čističky odpadních vod a tím rostou náklady na jejich provoz.

Neznalost zákona neomlouvá

Jak tedy české paragrafy upravují používání drtičů? Podle České technické normy ČSN 75 6760 stanovuje podmínky pro napojení drtiče na vnitřní kanalizaci provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu. Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu říká, že kanalizací pro veřejnou potřebu mohou být odváděny odpadní vody jen v míře znečištění stanovené provozovatelem v kanalizačním řádu a ve smlouvě o odvádění odpadních vod.

V případě použití drtiče musí smlouva majitele nemovistosti s provozovatelem veřejné kanalizace povolovat vypouštění nadlimitně znečištěných odpadních vod. Povolení provozovatel vydá poté, co posoudí stav kanalizace. Pozor, to se vás netýká, pokud váš dům není napojen na veřejnou stoku, ale na bezodtokou žumpu či domovní čističku odpadních vod. V prvním případě není třeba žádné povolení, v druhém se stačí domluvit s majitelem domu.

 
Autor: Zuzana Fuxová / Drticeodpadu.cz, Asociaceapd.cz, Vak.cz
Foto: Sxc.hu, Drticeodpadu.cz

Související články


Kategorie


RSS Tisk stránky


zpět

Nenechte si ujít